• 5
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1
Xóa bộ lọc

Luật kinh tế
10%

Giảm

Luật kinh tế

Câu hỏi từ đề thi thật
Nhóm Zalo

30,000₫ 27,000₫ / 150 ngày

Đã bán:
71
Quản trị rủi ro
10%

Giảm

Quản trị rủi ro

#Tự luận

20,000₫ 18,000₫ / 150 ngày

Đã bán:
52
Kinh tế đầu tư quốc tế
10%

Giảm

Kinh tế đầu tư quốc tế

Giải đề cương
#Tự luận

20,000₫ 18,000₫ / 150 ngày

Đã bán:
27
Phát triển hệ thống thương mại điện tử
10%

Giảm

Phát triển hệ thống thương mại điện tử

Giải đề cương
#Tự luận

20,000₫ 18,000₫ / 150 ngày

Đã bán:
11
Quản trị thương mại điện tử 1
10%

Giảm

Quản trị thương mại điện tử 1

Giải đề cương
#Tự luận

20,000₫ 18,000₫ / 150 ngày

Đã bán:
5
Trả công lao động
10%

Giảm

Trả công lao động

Giải đề cương
#Tự luận

20,000₫ 18,000₫ / 150 ngày

Đã bán:
5
Quản trị hành chính văn phòng
10%

Giảm

Quản trị hành chính văn phòng

Giải đề cương
#Tự luận

20,000₫ 18,000₫ / 150 ngày

Đã bán:
16
Quản trị nhân lực công
10%

Giảm

Quản trị nhân lực công

Giải đề cương
#Tự luận

20,000₫ 18,000₫ / 150 ngày

Đã bán:
5
Quản trị thời gian
10%

Giảm

Quản trị thời gian

Giải đề cương
#Tự luận

20,000₫ 18,000₫ / 150 ngày

Đã bán:
8
KINH TẾ QUỐC TẾ 1
10%

Giảm

KINH TẾ QUỐC TẾ 1

Giải đề cương
#Tự luận

20,000₫ 18,000₫ / 150 ngày

Đã bán:
3
Khai phá dữ liệu trong kinh doanh
10%

Giảm

Khai phá dữ liệu trong kinh doanh

#Tự luận
Giải đề cương

20,000₫ 18,000₫ / 150 ngày

Đã bán:
7
Thiết kế và triển khai Website
10%

Giảm

Thiết kế và triển khai Website

#Tự luận

20,000₫ 18,000₫ / 150 ngày

Đã bán:
13
Kinh tế đầu tư
10%

Giảm

Kinh tế đầu tư

Giải đề cương
#Tự luận

20,000₫ 18,000₫ / 150 ngày

Đã bán:
37
Quản trị nhân lực quốc tế
10%

Giảm

Quản trị nhân lực quốc tế

Giải đề cương
Tài liệu thi cuối kì

20,000₫ 18,000₫ / 150 ngày

Đã bán:
36
Chuyển đổi số trong kinh doanh
10%

Giảm

Chuyển đổi số trong kinh doanh

Giải đề cương
#Tự luận

20,000₫ 18,000₫ / 150 ngày

Đã bán:
112
Đào tạo và phát triển nhân lực
10%

Giảm

Đào tạo và phát triển nhân lực

Giải đề cương
Tài liệu thi cuối kì
#Tự luận

20,000₫ 18,000₫ / 150 ngày

Đã bán:
41
Ôn chuẩn đầu ra Tiếng Anh TMU
10%

Giảm

Ôn chuẩn đầu ra Tiếng Anh TMU

Giải đề cương ôn tập
Nhóm Zalo

60,000₫ 54,000₫ / 60 ngày

Đã bán:
159
An toàn và bảo mật thông tin
10%

Giảm

An toàn và bảo mật thông tin

Giải đề cương
#Tự luận

20,000₫ 18,000₫ / 150 ngày

Đã bán:
72
Phát triển hệ thống thông tin kinh tế
10%

Giảm

Phát triển hệ thống thông tin kinh tế

Giải đề cương
Tài liệu thi cuối kì

20,000₫ 18,000₫ / 150 ngày

Đã bán:
19
Quản trị đa văn hóa
10%

Giảm

Quản trị đa văn hóa

Giải đề cương
Tài liệu thi cuối kì

20,000₫ 18,000₫ / 150 ngày

Đã bán:
71
Nguyên lý quản lý kinh tế
10%

Giảm

Nguyên lý quản lý kinh tế

#Tự luận
Giải đề cương ôn tập

20,000₫ 18,000₫ / 150 ngày

Đã bán:
41