• 5
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1
Xóa bộ lọc

Quản trị nhân lực quốc tế
33%

Giảm

Quản trị nhân lực quốc tế

Giải đề cương
Tài liệu thi cuối kì

30,000₫ 20,000₫ / 150 ngày

Đã bán:
16
Chuyển đổi số trong kinh doanh
33%

Giảm

Chuyển đổi số trong kinh doanh

Giải đề cương
#Tự luận

30,000₫ 20,000₫ / 150 ngày

Đã bán:
21
Đào tạo và phát triển nhân lực
33%

Giảm

Đào tạo và phát triển nhân lực

Giải đề cương
Tài liệu thi cuối kì
#Tự luận

30,000₫ 20,000₫ / 150 ngày

Đã bán:
15
Ôn chuẩn đầu ra Tiếng Anh TMU
17%

Giảm

Ôn chuẩn đầu ra Tiếng Anh TMU

Giải đề cương ôn tập
Nhóm Zalo

60,000₫ 50,000₫ / 60 ngày

Đã bán:
56
An toàn và bảo mật thông tin
33%

Giảm

An toàn và bảo mật thông tin

Giải đề cương
#Tự luận

30,000₫ 20,000₫ / 150 ngày

Đã bán:
10
Quản trị đa văn hóa
33%

Giảm

Quản trị đa văn hóa

Giải đề cương
Tài liệu thi cuối kì

30,000₫ 20,000₫ / 150 ngày

Đã bán:
20
Kinh tế thương mại đại cương
33%

Giảm

Kinh tế thương mại đại cương

Giải đề cương
#Tự luận

30,000₫ 20,000₫ / 150 ngày

Đã bán:
8
Kinh doanh quốc tế TMU
33%

Giảm

Kinh doanh quốc tế TMU

Giải đề cương
Tài liệu thi cuối kì

30,000₫ 20,000₫ / 150 ngày

Đã bán:
38
Khởi sự kinh doanh
33%

Giảm

Khởi sự kinh doanh

Tài liệu thi cuối kì
#Tự luận

30,000₫ 20,000₫ / 150 ngày

Đã bán:
19
TMU Quản trị tài chính 1
17%

Giảm

TMU Quản trị tài chính 1

Giải đề cương
Tài liệu thi cuối kì

30,000₫ 25,000₫ / 150 ngày

Đã bán:
1.1K
Toán cao cấp 1
25%

Giảm

Toán cao cấp 1

#Tự luận
Phân dạng bài tập

40,000₫ 30,000₫ / 150 ngày

Đã bán:
118
Toán đại cương TMU
25%

Giảm

Toán đại cương TMU

Nhóm Zalo
Bài thi điểm cao

40,000₫ 30,000₫ / 150 ngày

Đã bán:
873
Triết học Mac - Lenin
25%

Giảm

Triết học Mac - Lenin

Câu hỏi từ đề thi thật
#Trắc nghiệm

40,000₫ 30,000₫ / 150 ngày

Đã bán:
2.6K
Kinh tế vi mô 2
17%

Giảm

Kinh tế vi mô 2

Giải đề cương
Tài liệu thi cuối kì

30,000₫ 25,000₫ / 150 ngày

Đã bán:
228
Quản trị chuỗi cung ứng
17%

Giảm

Quản trị chuỗi cung ứng

Giải đề cương
#Tự luận

30,000₫ 25,000₫ / 150 ngày

Đã bán:
144
Marketing Thương mại điện tử TMU
17%

Giảm

Marketing Thương mại điện tử TMU

Giải đề cương
#Tự luận

30,000₫ 25,000₫ / 150 ngày

Đã bán:
154
Lịch sử Đảng Cộng Sản Việt Nam TMU
17%

Giảm

Lịch sử Đảng Cộng Sản Việt Nam TMU

Giải đề cương
#Tự luận

30,000₫ 25,000₫ / 150 ngày

Đã bán:
558
Quản trị dự án TMU
17%

Giảm

Quản trị dự án TMU

Giải đề cương
#Tự luận

30,000₫ 25,000₫ / 150 ngày

Đã bán:
296
Kinh tế doanh nghiệp TMU
17%

Giảm

Kinh tế doanh nghiệp TMU

Giải đề cương
#Tự luận

30,000₫ 25,000₫ / 150 ngày

Đã bán:
480
Quản trị tác nghiệp thương mại quốc tế TMU
17%

Giảm

Quản trị tác nghiệp thương mại quốc tế TMU

Giải đề cương
Tài liệu thi cuối kì

30,000₫ 25,000₫ / 150 ngày

Đã bán:
399
Quản trị sản xuất TMU
17%

Giảm

Quản trị sản xuất TMU

Giải đề cương
#Tự luận

30,000₫ 25,000₫ / 150 ngày

Đã bán:
224