Chính sách riêng tư

1. Mục đích và phạm vi thu thập thông tin

Để sử dụng OnthiEz, người sử dụng miễn phí hoặc ngưởi sử dụng có đóng phí phải cung cấp các thông tin sau:

- Họ và tên hiển thị (Không nhất thiết phải là tên thật của mình, nhưng phải tuân thủ các qui đinh nêu trong Điều khoản sử dụng)

- Tên đăng nhập: mỗi người dùng phải có một tên đăng nhập. Tên đăng nhập của ngưởi sử dụng để OnthiEz nhận diện và quản lý người dùng.

- Mật khẩu: Mỗi tên đăng nhập phải đi kèm một mật khẩu để OnthiEz nhận diện và cho phép truy cập. Mật khẩu của người dùng được OnthiEz lưu dưới dạng mã hóa, vì vậy ngay cả người quản trị trang web cũng không thể biết được thông tin về mật khẩu của người sử dụng.

- Địa chỉ email: Mỗi người dùng có đăng ký cần phải khai báo địa chỉ email để OnthiEz gửi email thông tin thiết lập lại mật khẩu mới khi được yêu cầu (khi người dùng quên tên đăng nhập hoặc mật khẩu). Khi có bài học hoặc nội dung mới trên OnthiEz, hệ thống sẽ gửi thông báo đến người sử dụng qua email.

- Số điện thoại (tùy chọn): Người sử dụng có đăng ký và thể khai báo số điện thoại để OnthiEz hỗ trợ qua đường điện thoại.

- Thông tin về trường học (tùy chọn): Người sử dụng có thể khai báo thông tin về trường mình đang học. Thông tin này giúp người sử dụng có thể dễ dàng tìm kiếm và kết bạn với các thành viên khác cùng trường.

2. Phạm vi sử dụng thông tin

Các thông tin người sử dụng cung cấp cho OnthiEz và các thông tin liên quan đến quá trình thực hành của người sử dụng trên OnthiEz chỉ nhằm mục đích phục vụ nhu cầu học tập, nâng cao kiến thức của người sử dụng và nâng cao chất lượng dịch vụ trên OnthiEz. 

3. Thời gian lưu trữ thông tin 

4. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân

Các thông tin của người dùng sẽ được lưu trên hệ thống máy chủ của OnthiEz và được quản lý bởi OnthiEz.

5. Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình.

Trên OnthiEz có thiết kế sẵn các chức năng quản lý thông tin người dùng. Người sử dụng có thể sử dụng máy tính cá nhân có kết nối Internet, đăng nhập vào trang web https://onthiez.com và vào mục quản lý thông tin người dùng, sửa đổi cập nhật các thông tin mới.

6. Chính sách bảo mật

OnthiEz cam kết bảo mật các thông tin riêng tư của người sử dụng (họ tên, điện thoại, địa chỉ email, các kết quả học tập). OnthiEz cũng nghiêm cấm các hành vi lấy cắp thông tin cá nhân và sử dụng ngoài phạm vi các dịch vụ của OnthiEz.

7. Chính sách bảo mật với các tài khoản đăng nhập, đăng ký bằng tài khoản facebook

- Ôn thi Ez đang lấy thông tin bao gồm: tên, email, avatar của khách hàng để tạo tài khoản khách hàng.

- Khách hàng muốn thay đổi thông tin vui lòng vào thay đổi trong mục "thay đổi thông tin": https://www.onthiez.com/user-info

- Đối với khách hàng muốn xóa vĩnh viễn tài khoản, Ôn thi Ez sẽ xem xét yêu cầu và xóa thông tin của user trong vòng 7 ngày làm việc từ khi nhận được yêu cầu