• 5
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1
Xóa bộ lọc

Môn học Chuyên ngành

Quản trị rủi ro

#Tự luận

20,000₫ / 150 ngày

Đã bán:
20

Kinh tế đầu tư quốc tế

Giải đề cương
#Tự luận

20,000₫ / 150 ngày

Đã bán:
7

Phát triển hệ thống thương mại điện tử

Giải đề cương
#Tự luận

20,000₫ / 150 ngày

Đã bán:
7

Quản trị thương mại điện tử 1

Giải đề cương
#Tự luận

20,000₫ / 150 ngày

Đã bán:
5

Trả công lao động

Giải đề cương
#Tự luận

20,000₫ / 150 ngày

Đã bán:
5

Quản trị hành chính văn phòng

Giải đề cương
#Tự luận

20,000₫ / 150 ngày

Đã bán:
7

Quản trị nhân lực công

Giải đề cương
#Tự luận

20,000₫ / 150 ngày

Đã bán:
5

Quản trị thời gian

Giải đề cương
#Tự luận

20,000₫ / 150 ngày

Đã bán:
7

KINH TẾ QUỐC TẾ 1

Giải đề cương
#Tự luận

20,000₫ / 150 ngày

Đã bán:
3

Khai phá dữ liệu trong kinh doanh

#Tự luận
Giải đề cương

20,000₫ / 150 ngày

Đã bán:
6

Thiết kế và triển khai Website

#Tự luận

20,000₫ / 150 ngày

Đã bán:
6

Kinh tế đầu tư

Giải đề cương
#Tự luận

20,000₫ / 150 ngày

Đã bán:
27

Quản trị nhân lực quốc tế

Giải đề cương
Tài liệu thi cuối kì

20,000₫ / 150 ngày

Đã bán:
33

Chuyển đổi số trong kinh doanh

Giải đề cương
#Tự luận

20,000₫ / 150 ngày

Đã bán:
86

Đào tạo và phát triển nhân lực

Giải đề cương
Tài liệu thi cuối kì
#Tự luận

20,000₫ / 150 ngày

Đã bán:
38

An toàn và bảo mật thông tin

Giải đề cương
#Tự luận

20,000₫ / 150 ngày

Đã bán:
50

Phát triển hệ thống thông tin kinh tế

Giải đề cương
Tài liệu thi cuối kì

20,000₫ / 150 ngày

Đã bán:
5

Quản trị đa văn hóa

Giải đề cương
Tài liệu thi cuối kì

20,000₫ / 150 ngày

Đã bán:
65

Nguyên lý quản lý kinh tế

#Tự luận
Giải đề cương ôn tập

20,000₫ / 150 ngày

Đã bán:
35

Kinh tế thương mại đại cương

Giải đề cương
#Tự luận

20,000₫ / 150 ngày

Đã bán:
86

Kinh doanh quốc tế TMU

Giải đề cương
Tài liệu thi cuối kì

20,000₫ / 150 ngày

Đã bán:
145