Ngày: 27-05-2024 11:53

 

N

Nguyên lý kế toán (Có đề thi Online)

Nguyên lý quản lý kinh tế

Nguyên lý thống kê (Có đề thi Online)

Nhập môn Tài chính- tiền tệ (Có đề thi Online)

 

 


P

Phân tích báo cáo tài chính (Có đề thi Online)

Phân tích thiết kế hệ thống thông tin

Pháp luật đại cương  (Có đề thi Online)

Pháp luật hợp đồng

Pháp luật lao động và an sinh xã hội

Pháp luật tài chính và ngân hàng

Pháp luật thương mại điện tử (Có đề thi Online)

Phát triển hệ thống thương mại điện tử

Phương pháp nghiên cứu khoa học (Có đề thi Online)

 


Q

QT nhân lực doanh nghiệp

Quản lý điểm đến du lịch

Quản lý môi trường trong thương mại quốc tế

Quản lý nguồn nhân lực xã hội

Quản lý nhà nước về kinh tế

Quản lý nhà nước về tài nguyên môi trường

Quản lý phát triển kinh tế địa phương

Quản lý tài chính phi lợi nhuận

Quản lý tài sản công

Quản lý tài sản trí tuệ

Quản trị bán hàng

Quản trị buồng khách sạn

Quản trị các tổ chức tài chính phi ngân hàng

Quản trị chất lượng

Quản trị chiến lược

Quản trị công nghệ

Quản trị công ty

Quản trị đa văn hóa

Quản trị dịch vụ (Có đề thi Online)

Quản trị dự án

Quản trị giao nhận vận chuyển hàng hóa quốc tế

Quản trị hành chính văn phòng

Quản trị hệ thống thông tin doanh nghiệp

Quản trị học (Có đề thi Online)

Quản trị kênh phân phối

Quản trị khu nghỉ dưỡng

Quản trị logistic kinh doanh

Quản trị marketing 1

Quản trị marketing 2

Quản trị nhân lực căn bản (Có đề thi Online)

Quản trị nhân lực công

Quản trị nhân lực quốc tế

Quản trị nhóm làm việc

Quản trị rủi ro

Quản trị sản xuất

Quản trị tác nghiệp doanh nghiệp lữ hành

Quản trị tác nghiệp thương mại quốc tế

Quản trị tài chính 1  (Có đề thi Online)

Quản trị thời gian

Quản trị thương hiệu

Quản trị thương hiệu 1

Quản trị thương hiệu 2

Quản trị thương hiệu điện tử

Quản trị thương mại điện tử 1

Quản trị tri thức

 


T

Tài chính công

Tài chính quốc tế

Tài chính vi mô

Tài nguyên du lịch

Tâm lý học lao động

Tâm lý quản trị kinh doanh

Thanh toán điện tử

Thanh toán quốc tế và tài trợ xuất nhập khẩu

Thị trường chứng khoán (Có đề thi Online)

Thiết kế và triển khai web

Thống kê kinh doanh

Thuế

Thương mại di động (Có đề thi Online)

Thương mại điện tử căn bản (Có đề thi Online)

Tiếng anh 1

Tiếng anh 3

Tiếng anh chuyên ngành 1

Tiếng anh chuyên ngành 2

Tổ chức công tác kế toán

Tổ chức công tác kế toán đơn vị công

Tổ chức định mức lao động trong doanh nghiệp

Toán cao cấp 1 (Có đề thi Online)

Toán cao cấp 2 (Có đề thi Online)

Toán đại cương (Có đề thi online)

Tổng quan du lịch (Có đề thi Online)

Trả công lao động

Triết học Mac Lenin 

Tư tưởng Hồ Chí Minh

Tuyển dụng nhân lực


V

Văn hóa kinh doanh

Xã hội học đại cương

Xác suất thống kê

Onthiez