• 5
  • 4
  • 3
  • 2
  • 1
Xóa bộ lọc

Môn học Chuyên ngành

Kinh doanh quốc tế TMU
10%

Giảm

Kinh doanh quốc tế TMU

Giải đề cương
Tài liệu thi cuối kì

20,000₫ 18,000₫ / 150 ngày

Đã bán:
178
Khởi sự kinh doanh
10%

Giảm

Khởi sự kinh doanh

Tài liệu thi cuối kì
#Tự luận

20,000₫ 18,000₫ / 150 ngày

Đã bán:
85
Kiểm toán nội bộ
10%

Giảm

Kiểm toán nội bộ

Tài liệu thi cuối kì
Nhóm Zalo

25,000₫ 22,500₫ / 150 ngày

Đã bán:
5
TMU Quản trị tài chính 1
10%

Giảm

TMU Quản trị tài chính 1

Tài liệu thi cuối kì
Nhóm Zalo

25,000₫ 22,500₫ / 150 ngày

Đã bán:
1.8K
Kinh tế vi mô 2
10%

Giảm

Kinh tế vi mô 2

Giải đề cương
Tài liệu thi cuối kì

25,000₫ 22,500₫ / 150 ngày

Đã bán:
230
Quản trị chuỗi cung ứng
10%

Giảm

Quản trị chuỗi cung ứng

Giải đề cương
#Tự luận

25,000₫ 22,500₫ / 150 ngày

Đã bán:
181
Marketing Thương mại điện tử TMU
10%

Giảm

Marketing Thương mại điện tử TMU

Giải đề cương
#Tự luận

25,000₫ 22,500₫ / 150 ngày

Đã bán:
182
Quản trị dự án TMU
10%

Giảm

Quản trị dự án TMU

Giải đề cương
#Tự luận

25,000₫ 22,500₫ / 150 ngày

Đã bán:
379
Kinh tế doanh nghiệp TMU
10%

Giảm

Kinh tế doanh nghiệp TMU

Giải đề cương
#Tự luận

25,000₫ 22,500₫ / 150 ngày

Đã bán:
613
Quản trị tác nghiệp thương mại quốc tế TMU
10%

Giảm

Quản trị tác nghiệp thương mại quốc tế TMU

Giải đề cương
Tài liệu thi cuối kì

25,000₫ 22,500₫ / 150 ngày

Đã bán:
604
Quản trị sản xuất TMU
10%

Giảm

Quản trị sản xuất TMU

Giải đề cương
#Tự luận

25,000₫ 22,500₫ / 150 ngày

Đã bán:
290
Luật Kinh tế 1 TMU
10%

Giảm

Luật Kinh tế 1 TMU

Câu hỏi từ đề thi thật
Nhóm Zalo

30,000₫ 27,000₫ / 150 ngày

Đã bán:
776
Quản trị thương hiệu TMU
10%

Giảm

Quản trị thương hiệu TMU

Giải đề cương
Nhóm Zalo

25,000₫ 22,500₫ / 150 ngày

Đã bán:
531
Kinh tế môi trường TMU
10%

Giảm

Kinh tế môi trường TMU

Giải đề cương
#Tự luận

25,000₫ 22,500₫ / 150 ngày

Đã bán:
405
Hệ thống thông tin quản lý TMU
10%

Giảm

Hệ thống thông tin quản lý TMU

Giải đề cương
#Tự luận

25,000₫ 22,500₫ / 150 ngày

Đã bán:
629
Lập trình hướng đối tượng
10%

Giảm

Lập trình hướng đối tượng

Giải đề cương
#Tự luận

25,000₫ 22,500₫ / 150 ngày

Đã bán:
69
Cơ sở Toán học cho Tin học
10%

Giảm

Cơ sở Toán học cho Tin học

Tài liệu thi cuối kì
#Tự luận

25,000₫ 22,500₫ / 150 ngày

Đã bán:
71
TMU Quản Trị Chiến Lược
10%

Giảm

TMU Quản Trị Chiến Lược

Giải đề cương
#Tự luận

25,000₫ 22,500₫ / 150 ngày

Đã bán:
645
TMU Quản Trị Nhân Lực Căn Bản
10%

Giảm

TMU Quản Trị Nhân Lực Căn Bản

#Tự luận
Nhóm Zalo

25,000₫ 22,500₫ / 150 ngày

Đã bán:
564
TMU Kinh Tế Lượng
10%

Giảm

TMU Kinh Tế Lượng

#Tự luận
Phân dạng bài tập

25,000₫ 22,500₫ / 150 ngày

Đã bán:
979
TMU Nguyên Lý Thống Kê
10%

Giảm

TMU Nguyên Lý Thống Kê

#Tự luận
Nhóm Zalo

25,000₫ 22,500₫ / 150 ngày

Đã bán:
792